Przepisy.pl - Przepisy kulinarne - Twoja baza przepisów pixel
Pobierz e-book. Poradnik prawidłowego żywienia.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Unilever:  unilever.privacy@unilever.com

3. Twoje dane osobowe, tj. imię nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, ogólne dane geolokalizacyjne o miejscowości, z której łączysz się z Internetem są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach marketingowych. Cele marketingowe, w zależności od zakresu zgód, które udzielasz, obejmować mogą działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie Ci treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z Twoimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie, zaproszeń do akcji promocyjnych, loterii i konkursów dostępnymi dla miejscowości, w której przebywasz), analizowanie Twoich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania potencjalnie interesujących Cię treści i ofert (profilowanie), zarządzanie przez Unilever Polska sp. z o.o. potencjalnymi możliwościami marketingowymi i sprzedażowymi oraz realizację związanych z tym procedur wewnętrznych, a także w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu, promocji lub loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń uczestników, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją akcji.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od zakresu udzielonych przez Ciebie zgód) do uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z Unilever Polska sp. z o.o.

6. Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
e) prawo do żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych wg UODO/ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO,
f) oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres:  unilever.privacy@unilever.com
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych są: podmioty z grupy kapitałowej Unilever, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy administratora i podmioty w przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, organizatorzy akcji marketingowych i promocyjnych, loterii i konkursów oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych, jednak nie dłużej niż przez 2 lata, licząc od Twojej ostatniej aktywności jako zalogowany użytkownik w aplikacji przepisy.pl lub na stronie przepisy.pl lub otwarcia przez Ciebie newslettera przepisy.pl . Dane osobowe będą usuwane również w sytuacji, gdy osoba, które dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Dane uzyskane przy okazji akcji promocyjnych, konkursów i loterii mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, zaś dane osobowe laureatów będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, w szczególności sprawozdawczości podatkowej.

9. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony Twoich danych zgodnie z instrukcjami i politykami grupy Unilever oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

10. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe zapoznaj się z naszą  Polityką Prywatności oraz  Polityką Plików Cookie.